نهال گلابی شاه میوه مهندس سعید قاسمی

زمان رسیدن اواخر مرداد سایزی درشت دارد این نوع گلابی شیرین ابدار و بازار پسند میباشد

سعید قاسمی

قزوین > اقبالیه

۰۹۱۴۱۸۳۲۳۹۳

آدرس: ادرس دفتر: میاندواب خ 17 شهریور

تعداد بازدید: ۳۷۷۱

به روز رسانی: امروز ۲۳:۳۳

شناسه آگهی: ۱۲۱۵۰۵۱